wijzigingen in het kerkbestuur

Afgelopen september is de samenstelling van het VOMMMM-kerkbestuur gewijzigd.
Er hebben enkele kerkbestuursleden ontslag genomen:

Isabelle Linders, vert. parochie Milsbeek
Frans Meeuws secretaris
André Vermeulen, vert. parochie Ottersum

Elena Jongen, vert. parochie Molenhoek is de nieuwe secretaris van het kerkbestuur.
Er worden nieuwe vertegenwoordigers voor de parochies van Milsbeek en Ottersum gezocht.

Nieuwe website

Het kerkbestuur heeft besloten om voor de VOMMMM-parochies een gezamenlijke website te ontwerpen.
In zijn vergadering van september 2016 is besloten om de nieuwe site officieel te presenteren. Op de nieuwe site vindt u alle informatie van de 6 vommmm-parochies dus ook het nieuws dat u altijd op deze site hebt kunnen lezen.

Dit betekent dat deze website www.parochieottersum.nl over enkele maanden na ruim 11 jaar definitief gaat verdwijnen. Tot het zover is zullen we het parochienieuws en overige nieuwsberichten van de Ottersumse parochie hier zoveel mogelijk blijven presenteren.
De nieuwe site heet www.vommmm.nl. Klik HIER om meteen naar de nieuwe website te gaan.

orgelconcert

Het Ottersumse orgelcomité organiseert weer een concert op het grote pijporgel in de parochiekerk.
Op zondag 23 oktober a.s. speelt Joost Langeveld op het orgel. De organist is verbonden aan de Nijmeegse Stevenskerk. Hij geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland. Hij is buitengewoon veelzijdig als musicus, heeft films met orgelspel begeleid en ook voordrachten (van verhalen en gedichten) met orgelspel ingekleurd. Hij staat ook bekend als begenadigd improvisator op orgel.
Hij speelt in Ottersum werken van Bach, Kuhnau, Walond, Mozart, Kee en Lefébure-Wély.
De organist zal weer op een videoscherm in de kerk aan het werk te zien zijn.

Het concert is vrij toegankelijk. Een financiële gift na afloop wordt zeer gewaardeerd.

Het nieuwe VOMMMM-kerkbestuur

Met ingang van 1 juni 2015 heeft het VOMMMM één kerkbestuur.
Dit betekent dat er weliswaar nog steeds zes kerkbesturen zijn maar dat in ieder kerkbestuur dezelfde leden met dezelfde bestuursfuncties zijn benoemd.
Praktisch gezien handelt het uiteraard wel om één bestuur maar wel voor zes verder geheel zelfstandige parochies.
Met het bestuurlijk fuseren is het formele fusietraject afgerond. De inhoudelijke fusie: het proces om als bestuur een eenheid te gaan vormen en een beleid voor het gezamenlijke VOMMMM te gaan formuleren is nog maar net begonnen. Daar zal dan ook de komende tijd veel tijd en energie in gaan zitten.
De zorgen van het nieuwe bestuur op financieel/materieel terrein maar ook voor het in alle opzichten vitaal houden van de parochies zijn groot.

De kerkbesturen van het VOM en het MMM hebben op 18 mei 2015 in een gezamenlijke vergadering het bestuursconvenant ondertekend. Dit convenant is goedgekeurd door het bisdom.
Klik op bestuursconvenant 2015 om het te kunnen lezen.

Het nieuwe kerkbestuur bestaat uit pastoor René Schols als de voorzitter en uit de navolgende leden met achter hun naam de naam van de parochie die zij vertegenwoordigen:

V – Mariëlla van den Bogaart (Ven Zelderheide)
O – André Vermeulen (Ottersum)
M – Isabelle Linders (Milsbeek)
M – Maria Grol (Middelaar)
M – Wim Thoonen (Mook)
M – m.i.v. 1-1-2016 is de zetel voor de parochie van Molenhoek vacant.
Het kerkbestuur kent nog twee leden die echter geen parochie vertegenwoordigen namelijk voor de functies van secretaris en van penningmeester.
Secretaris is Frans Meeuws uit Ottersum.
Penningmeester is Heinz Beumeler uit Ottersum.

sacramenten: het H. Doopsel

Wil je meer weten over zin en betekenis van de sacramenten van de Katholieke Kerk? Lees er over op de webpagina “over pastorale zorg, diaconie, catechese en sacramentele bediening (rechts op deze pagina vind je er de link naar).
Onder het hoofdstuk over het doopsel vind je nu ook een link dat op YouTube een film opent waarin op heldere wijze wordt uitgelegd waarom mensen zich laten dopen (of ouders hun kinderen), wat de betekenis van dit sacrament is en hoe je het kunt ontvangen. Het bekijken zeer waard!

Overzicht van lezingen voor de zondagsvieringen

Op de pagina “LINKS” (dat kunt u hiernaast op deze pagina vinden en aanklikken) staat een koppeling naar de website van de parochie van Ubach over Worms.
U ziet dan een kalender. Als er op een zondag wordt geklikt, verschijnen de lezingen van de betreffende zondag (en zaterdagavond).
Handig voor de lectores en iedereen die hiervan kennis wil nemen voorafgaand aan een kerkbezoek.
Ook mooi om een lezing nog eens terug te zien na afloop van een viering.

liturgieboekjes voor bijzondere gelegenheden

Voor de 6 VOMMMM-parochies zijn er boekjes gemaakt met daarin de liturgie voor doop, huwelijk en uitvaart.
Op de pagina over pastorale zorg en sacramentele bediening (hierboven aan te klikken) vindt u bij de beschrijving van het betreffende item de link “hier” waarmee u toegang tot het boekje krijgt.
Het boekje is in PDF wat betekent dat u het in deze vorm niet kunt wijzigen. Als er in overleg met pastoor of diaken teksten in het boekje aangepast moeten worden, kan het boekje als WORD document op de pastorie worden opgevraagd.