Restauratieplan kerkorgel in Ottersum

Inhoud van deze website:
- Beginpagina - Projectbeschrijving / stand van zaken - Dispositie en historie orgel
- Foto's orgel in oude toestand - Foto's orgelactie - -Foto's werkzaamheden
- Foto's orgel in opbouw fase 1 - Foto's orgel in opbouw fase 2
- Sponsors - Nieuws en Links - Gastenboek

 1. Het orgel wordt in z’n geheel naar het beneden balkon verplaatst.
 2. Alle windladen (de ventielladen waarop de orgelpijpen staan) worden vervangen door nieuwe laden.
 3. De magazijnbalg en 2 regulateurs keren terug en worden opnieuw beleerd (en van nieuw leer voorzien).
 4. Een aantal defecte pijpen (van de registers Bazuin, Trombone, Trompet, Hobo en Schalmei) wordt gerepareerd.
 5. De tractuur (verbinding tussen speeltafel en de windladen) is electro-pneumatisch in de oude situatie. Deze wordt in de nieuwe situatie mechanisch. De registerbediening wordt electrisch met direct-contacten.
STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2008
 • Maart 2006: de restauratie en vernieuwing van het orgel is aanbesteed bij Flentrop orgelbouw te Zaandam
 • KKOR adviseur Ton van Eck heeft inmiddels een positief advies uitgebracht over onze orgelplannen.
 • De toezegging van de eerste fondsen komen binnen (zie pagina Sponsors).
 • Een actie onder de inwoners van Ottersum levert meer dan 8.000 euro op. En de actie loopt voorlopig nog door.
 • September 2006: Flentop komt de eerste metingen in het orgel en op de nieuwe plaats van het orgel verrichten.
 • Op zondag 24 september is het orgel officieel voor het laatst bespeeld. Het zal nu zwijgen totdat het over een aantal maanden volledig gerestaureerd en vernieuwd zal klinken als nooit tevoren.
 • Op 27 september is de speeltafel gedemonteerd en meegenomen naar naar de orgelateliers van Flentrop in Zaandam. Het inwendige van de speeltafel wordt volledig vernieuwd. Alleen het meubel zelf blijft zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat.
 • Op dinsdag 10 oktober 2006 bezoekt een kleine delegatie uit Ottersum Flentrop Orgelbouw in Zaandam. Er wordt een plan gepresenteerd waarbij er ook op het benedenoksaal voldoende ruimte voor de kerkkoren overblijft om met begeleiding van het vernieuwde orgel te kunnen zingen. Het orgel zal beneden verder naar voren worden geplaatst dan nu op het bovenoksaal. Daardoor zal het orgel veel directer en sprankelender klinken dan in het verleden.
 • Op dinsdag 14 november 2006 tijdens een ledenvergadering van lokale RABObank is aan ons project een subsidie toegekend van € 3.250. Er waren 7 genomineerde subsidieaanvragen. De meeste leden hebben op ons project gestemd.
 • Op 2 december 2006 viert de parochie dat 75 jaar geleden de huidige parochiekerk werd ingewijd. Achter in de kerk hangen de opsteltekeningen van het ontwerp van het vernieuwde orgel ter bezichting. In het Fotoalbum op deze site is een ontwerptekening van het nieuwe front geplaatst. In het ontwerp is rekening gehouden met de geringere hoogte van het benedenoksaal in de kerk.
 • Januari 2007: vergadering in Zaandam aan de hand van offertes en de nieuwe tekeningen met orgelbouwer Flentrop en KKOR-adviseur Ton van Eck. Daar zijn de voorlopige plannen definitief vastgesteld.
 • Eind januari 2007: het definitieve plan wordt goedgekeurd door het kerkbestuur. Flentrop gaat nu aan de gang. De datum voor de inwijding van het vernieuwde orgel is vooralsnog bepaald op 23 december 2007.
 • Maart 2007: In de kerk begint nu ook zichtbaar te worden dat er iets groots staat te gebeuren. Op het benedenbalkon is de tribune met kerkbanken door de eigen vrijwilligersclub geheel afgebroken en is nu de betonnen vloer zichtbaar waarop straks het orgel komt te staan. In april 2007 komen de pijpenmakers van Flentrop ons orgelpijpenbestand bekijken: wat moet er gerepareerd worden en wat kan er straks na een onderhoudsbeurt zo in het vernieuwde orgel worden geplaatst.
 • Maart 2007: de fondsenwerving verloopt voorspoedig maar er is nog steeds een gat in de begroting! (zie ook op sponsorpagina) - .
 • Mei 2007: op het oksaal wordt door de vrijwilligers de houten wand geplaatst die straks de achterwand van het orgel zal worden.
 • Begin juli 2007: Flentrop is zijn atelier begonnen met de constructie van de nieuwe windladen.
 • Augustus 2007: vergadering in Zaandam. De windladen zijn al nagenoeg klaar. (zie bij de foto's) Met Kerstmis 2007 kan het orgel nog niet gereed zijn. Besloten wordt om de opbouw en intonatie uit te stellen tot januari 2008. De feestelijke inwijding zal rond het Paasfeest 2008 kunnen plaatsvinden.
 • September 2007: de blaasbalgen (magazijnbalg en regulateurs) zijn naar de orgelfabriek voor restauratie. Ook de onderste delen van de tongwerken (stevels en loden koppen) zijn naar de orgelbouwer. De koppen zijn zo zwaar geoxideerd dat er nieuwe worden gemaakt.
 • Oktober 2007: Bij Flentrop staan intussen de windladen opgesteld zoals dat in januari a.s. in Ottersum moet gaan gebeuren. Het kerkbestuur heeft de laatste begroting van de stichting tot behoud van cultureel erfgoed in Ottersum ontvangen en stemt ermee in dat de setter waarmee de speelhulpen (crescendo, vaste combinaties en honderden posities voor vrije combinaties) meteen in het orgel wordt geďnstalleerd. De projectorganisatie is hier bijzonder blij mee.
 • Op 12 december gaan de vrijwilligers van de onderhoudsgroep, een aantal kerkbestuursleden en enkele anderen op excursie bij Flentrop. Zeer onder de indruk van het vakmanschap en orgelliefde van de mensen van de orgelmakerij en de traditie waarin men staat, komen de Ottersummers weer naar huis. Intussen is ook vastgelegd dat de orgelbouwers op 14 januari 2007 hun werkzaamheden in Ottersum aanvangen. EINDELIJK!
 • Op vrijdag 11 januari 2008 wordt in Zaandam het transport gereed gemaakt. Materiaal voor het stellingwerk, windladen, magazijnbalg, regulateurs, kanalen, balken, abstracten etc. etc., het wordt op maandag 14 januari allemaal naar Ottersum getransporteerd. Het grote werk gaat eindelijk beginnen!!!
 • Na twee weken is stellingwerk met laden, balgen etc. al grotendeels opgebouwd. De pijpenmaker meet alle (ongeveer 1900!) pijpen op. In de orgelfabriek worden de pijpenrekken voorgeboord. Dat gebeurt in de week van 28 januari. Nu wordt ook de speeltafel geleverd en geplaatst.
 • Op zaterdag 23 februari 2008 is de elektrische installatie gereed. Registerbediening, Setzer, e.d. functioneren en zijn getest door orgelmaker Andreas en organist Frans Meeuws. De abstracten tussen speeltafel van pedaal en hoofdwerk zijn aangelegd. De ventilator kan draaien. De gewichten liggen op de balgen. In de zwelkast zijn al een aantal pijpen van de quintadeen 16'geplaatst, compleet met conducten van de bank naar de windladen. We beginnen aan de volgende fase en daarom een nieuw foto-album op deze site.
 • Op fotopagina (fase 1: 14/1 tot 22/2) en (fase 2: vanaf 23/2) is de opbouw te volgen.
 • Op vrijdag 7 maart "wisseling van de wacht" orgelmaker Rutger Boogaard en pijpenmaker Nico Ouwehand nemen afscheid en gaan naar een volgend Flentrop- project. Orgelmaker Mees Qualm blijft nog even. Op maandag 10 maart komt de intonateur Jan Ballintijn. Bijzonder is dat hij ook de intonatie van het Cavaillé Coll orgel in Haarlem heeft verzorgd, waarmee ons orgel een bijzondere relatie heeft. In dat orgel zitten "onze" windladen!
 • 11 maart 's avonds: Er zit muziek in. Intonateur Jan Ballintijn werkt 's avonds door. Na een vergadering in de sacristie horen we het orgel door hem bespelen. De acht voeten, octaaf 4'en Bourdon 16'(gedeeltelijk) zijn al speelklaar. Het klinkt fantastisch! Frans Meeuws kruipt ook achter de speeltafel zodat de intonateur beneden in de kerk kan luisteren wat het resultaat van zijn werk totnogtoe is. En ook hij stelt vast dat het mooi klinkt. Nog 2 weken tot Pasen. Dan kunnen de kerkgangers ook horen hoe (een deel van) het vernieuwde orgel klinkt!
 • Op 19 maart komt Ton van Eck, KKOR-adviseur, de voortgang in het werk bekijken en vooral ook beluisteren. Het hoofdwerk behalve mixtuur en trompet 8' is geďntoneerd en gestemd. Van het zwelwerk zijn quintadeen 16', prestant 8'en holpijp 8'te gebruiken. Dat is eigenlijk al een flink orgel. Met aangehangen pedaal nog (koppeling van pedaal aan de manualen) klinkt het bijzonder mooi. Met Pasen kunnen de kerkgangers het horen en met begeleiding op het vernieuwe orgel zingen: halleluia!
 • Met Pasen heeft het nog niet complete orgel alweer feestelijk geklonken. Op Tweede Paasdag i.p.l.v. een preek een meditatie op orgel: Frans Meeuws improviseert op de eeuwenoude gregoriaansepaashymne O Filii et Filiae en laat hierbij de verschillende klankleuren van het orgel horen. Het wordt muisstil in de kerk. De mensen zijn opgetogen en gesticht door de wondermooie klanken.
 • Een week later, op Beloken Pasen vierde Bert Paquay, onze pastoor in ruste maar zeer betrokken bij dit orgelproject, zijn 40 jarig priesterjubileum. Zijn wens en hoop was het dat het vernieuwde orgel aan de feestvreugde kon bijdragen. Dat is volledig geslaagd. Hoofd- en zwelwerk zijn dan bruikbaar op de mixturen en tongwerken na. De kerkgangers vinden het prachtig klinken. We mogen concluderen dat Pels destijds qua klank mooie orgels bouwde. En Flentrop maakt er nu iets heel bijzonders van!
 • Op vrijdag 25 april 2008 vertrekt Jan Ballintijn, de intonateur. Hadden de orgelmakers al voortreffelijk werk geleverd, Jan Ballintijn heeft er de kroon op gezet. Ton van Eck, KKOR-adviseur is afgelopen woensdag nog komen kijken, spelen én luisteren. Ook hij is erg tevreden. Het orgelcomité bereidt een feestelijk inwijdingsprogramma voor. Het orgel is speeltechnisch af. Onze vrijwilligers gaan aan de gang met de afwerken van het oksaal: schilderwerk, aftimmering, een nieuwe houten vloer en passende verlichting.
 • Op 28 mei 2008 is het orgel door onze adviseur bespeeld en goedgekeurd: een mijlpaal! Nu worden de voorbereidinge getroffen voor de inwijding van het orgel.
 • Op zondag 7 september is tijdens de Eucharistieviering om 10.30 het orgel plechtig ingezegend. Om 15.30 uur was er een inwijdingconcert mmv Ton van Eck, titulair organist van de kathedrale basiliek St Bavo in Haarlem, het parochieel herenkoor Sint Caecilia olv Huub Coopmans met aan het orgel Frans Meeuws en een Ottersums ensemble dat een muzikaal intermezzo verzorgde mmv Hennie Croymans, gitaar, Joep van Deursen, cello, Piet van Kan, dwarsfluit en Frans Meeuws op het orgel. Het orgelproject dat negen jaar geleden een aanvang kreeg met de provisorische opknapbeurt van het orgel door Frans Meeuws en Joep van Deursen is voltooid!